Entreprenørfirmaet Johan Kjellmark AS ber om at anbudskonkurransen om nytt bo, helse og velferdssenter på Røros blir avlyst. Daglig leder Trond Schjølberg ber om at den tillyste konkurransen avlyses, og at nye vilkår utarbeides.

Doffin

Onsdag ble det kjent at krav til entreprenører som leverer anbud gjør at Johan Kjellmark, i likhet med alle andre lokale og regionale firma ikke er kvalifisert til å delta. Schølberg mener at slik anbuds-teksten nå er formulert, vil det bare være en håndfull entreprenører som oppfyller kriteriene og ber i et brev om at anbudskonkurransen avlyses.

Det var Rørosnytt som først kom med saken om at anbudskonkurransen var igang på Databasen for offentlige innkjøp; Doffin.

Det er ABAKUS i Rendalen, som står for utlysning av anbudskonkurransen, et firma Røros kommune er medeier i.

Ett av kriteriene som er satt for å være med i anbudskonkurransen er at totalentreprenøren skal ha gjennomført minimum et tilsvarende prosjekt de siste 5 årene - altså et helsebygg på over 8000 m2. Den største entreprenøren i Røros, Johan Kjellmark AS, som har store prosjekt som Rørosmuseet, Storstuggu og badeanlegget ved Røros Hotell, er derfor utelukket fra å delta, skriver Rørosnytt.

Kommunen: – Vi gir svar til avsender

Teknisk sjef i Røros Kommune, Dag Øyen, bekrefter å ha mottatt brevet, men sier i en mail til Nea Radio at kommunen ønsker gi direkte tilsvar til avsender i denne saken.