– Regnskapsmessig resultat forteller lite om hvordan den økonomiske utviklingen her vært, men forteller heller om samlet avvik i forhold til budsjett, skriver Tydal kommune i ei pressemelding.

Tydal kommune nå har et disposisjonsfond på 19 millioner kroner.

– Det er meget tilfredsstillende at vi klarer å levere et regnskap som er i henhold til budsjett, til tross for en reduksjon i eiendomsskatt fra kraftverk på nesten 7 millioner i 2017, skriver kommunen.

Videre skriver kommunen at dette viser at de har gjennomført prosjektene som er politisk vedtatt gjennom året, samtidig som de har klart å holde utgiftene på et tilfredstillende nivå.

– Med de forutsetningene som lå til grunn ved årets start, er det all grunn til å berømme dette.

Kommunen ser også utfordringer i tiden som kommer.

– Vi leverer gode tjenester, men samtidig ser vi også utfordringer som tjenesteyter i en liten kommune hvor sentrale krav øker. I årene fremover må det fortsatt være fokus på å holde utgiftsnivået nede, slik at vi kan nærme oss anbefalingene om et netto driftsresultat på 1,75 prosent.