Byggfakta

Målet med den nye standarden er å forbedre sikkerheten for arbeidstakere over hele verden.

– Vi håper at den internasjonale arbeidsmiljø-standarden vil føre til store endringer på arbeidsplasser rundt omkring i verden og redusere det tragiske antallet dødsfall og sykdom, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Millioner døde

I fjor døde 2,78 millioner arbeidstakere som følge av en arbeidsulykke eller sykdom knyttet til arbeidet sitt. Det betyr nesten 7700 arbeidsrelaterte dødsfall daglig. I tillegg blir 374 millioner arbeidstakere hvert år skadet eller syke. Den internasjonale standarden har som mål å bidra til å endre dette. Den gir myndigheter, industri og andre interessenter effektiv og brukervennlig veiledning for å forbedre arbeidsmiljø og HMS i land over hele verden.

Trygt miljø

Standarden skal hjelpe organisasjoner med å etablere et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen. 161 land er medlemmer i ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen og fagpersoner fra over 70 av medlemslandene har deltatt aktivt i arbeidet med å utarbeide standarden, ISO 45001.

Rammeverk

– Ekspertene har kommet sammen for å gi et rammeverk for en tryggere arbeidsplass for alle, uavhengig av land, sektor og organisasjonens størrelse. Også norske virksomheter vil ha stor nytte av standarden. Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften krever at alle organisasjoner jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet. For mange vil derfor denne standarden være et godt hjelpemiddel for å oppfylle kravene i lovverket, sier Mehus.