NTB

Ifølge næringslivsnettstedet har selskapet så langt varslet Nav om oppsigelser av 550 ansatte ved sju flyplasser.

– Vi står i en stor omstilling. Ifølge arbeidsmiljøloven er vi pålagt å melde inn det som defineres som en masseoppsigelse til Nav. Det har vi gjort nå. Prosessen er ikke ferdigstilt, sier administrerende direktør Marius Myhre til E24.

Maksimalt antall

Han opplyser at selskapet har rapportert inn et maksimalt antall på hvor mange som kan bli rammet i nedbemanninger. – Dette vil i beste fall bety at det vil ramme færre enn det vi har forhåndsmeldt til Nav, sier Myhre.

Rundt 250 av de om lag 1.800 ansatte i selskapet er organisert i Junit.

– Det sier seg selv at når de på enkelte steder skal redusere antall ansatte med 50 prosent og mer enn det, så er det noen som får oppsigelser ut porten, og noen får en langt lavere stillingsbrøk. Det er ingen tvil om at det er knalltøft, sier faglig rådgiver Jonny Simmenes i fagforeningen.

130 i Bergen

I slutten av oktober ble det kjent at 130 ansatte i Widerøe Ground Handling ved Bergen lufthavn mister jobben etter at selskapet tapte en anbudskonkurranse.

Ifølge E24 omfatter de varslede oppsigelse også Bodø lufthavn, Kristiansand lufthavn, Stavanger lufthavn, Tromsø lufthavn, Trondheim lufthavn og Torp Sandefjord lufthavn. Det er også satt i verk nedbemanningsprosesser i Haugesund, Molde, Kristiansund og Ålesund.

Widerøe Ground Handling håndterer årlig nær 185.000 flyginger og er etablert 41 steder rundt om i Norge. Selskapet leverer tjenester til blant annet Widerøes Flyveselskap, SAS, KLM, Air France, Lufthansa og Thomas Cook, ifølge Widerøes nettsider.