For norske matprodusenter landet rundt har Internationale Grüne Woche (IGW) og Berlin i over 30 år vært en viktig møteplass, utstillings- og testarena for norske mat- og reiselivsopplevelser. Deltakelsen er en del av de etablerte profileringstiltakene for norsk landbruk og norsk mat.

– Vi forstår avgjørelsen fra messeledelsen om å avlyse. Vi er i en situasjon der vi alle må ta ansvar og smittehensyn. Vi bruker denne tiden fremover til å utvikle norsk matproduksjon slik at vi kan komme enda sterkere tilbake med det beste vi har å by på av flotte norske matspesialiteter og reiselivsopplevelser, sier landbruks- og matministrer Olaug Bollestad.

Etter planen skulle nærmere hundre norske mat- og reiselivsbedrifter fra tre utvalgte regioner representere Norge på IGW i Berlin i 2021.

Den norske deltakelsen på messen er et viktig prosjekt som skal bidra til å samle og strukturere innsatsen som gjøres for regional utvikling på mat- og reiselivsområdet.

Avlysningen medfører at det ikke vil bli en særskilt oppfølging av noen utvalgte regioner som deltakere på neste års arrangement.

Dette gir i stedet anledning til å gjøre en gjennomgang og vurdering av innretningen på regionarbeidet som legges til grunn i IGW-prosjektet. Landbruks- og matdepartementet vil, sammen med Innovasjon Norge, ta initiativ til en slik prosess og ser frem til å samarbeide med de regionale partnerskapene om dette.

– Produktutvikling og nettverksbygging med fokus på regional matkultur og reiselivopplevelser er en del av forutsetningene for den norske deltakelsen i Berlin. Vi vil bruke denne anledningen til å forsterke og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres i IGW-regionene og vil komme med mer informasjon om dette i løpet av høsten, sier Bollestad.

IGW har vært arrangert siden 1926, og samler hvert år over 1500 utstillere fra rundt regnet 70 land. Norges planlagte deltakelse i 2021 ville vært den 34. i rekken.

Nå planlegges det i stedet for en gjennomføring av dette store mat- og landbruksarrangementet i januar 2022.