Varslingstjenestene i NVE kan melde om at det er høy vannføring i flere elver, og det er ventet mer nedbør kommende døgn.

- Vannføringen vil fortsette å stige og det forventes at toppen kan nås sent torsdag eller tidlig fredag morgen, sier Samdal. Dette avhenger både av nedbør og temperaturutvikling.

Nye oppdaterte prognoser kommer torsdag formiddag på varsom.no.

Noen evakueringer og mange stengte veier Selv om natten har vært uten de alvorligste hendelsene har det så langt blitt meldt om tre evakueringer av boligfelt og det er mange stengte veier i Trøndelag og Møre og Romsdal.

- Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring. Følg med på Varsom.no og forhold deg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune, avslutter Samdal

Er du som privatperson bekymret for din situasjon lokalt:

Kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse i forbindelse med akutte hendelser knyttet til flom, skred og dammer.

Kontakt kommunen om du har en bekymringer knyttet til flom, skred og dammer, og Statens Vegvesen hvis bekymringen gjelder vei, bru eller tunnel (ring 175).

Kontakt ditt nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.