Samferdselsdepartementet lyser nå ut en midlertidig avtale for flyruta mellom Røros og Oslo for perioden fra 1. mai til 31. oktober. Tilbudsfristen er satt til 24. mars.

- Med denne utlysninga sikrer vi flyrutetilbudet mellom Røros og Oslo fram til en ordinær FOT-kontrakt er på plass til høsten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Krav om gjennomgående reiser

Det midlertidige kjøpet gjøres fram til 1. november. Krav om gjennomgående reiser, som forenkler reiser videre fra Oslo, og som har vært ønsket lokalt, er nå en del av avtalen. Kostnaden for eventuell nattparkering på Røros skal også synliggjøres i tilbudene.

Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar i år en korttidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekninga Røros–Oslo. Avtalen med Widerøe kom på plass i januar etter at Air Leap Aviation AB, som har operert FOT-ruten Røros–Oslo på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i en "rekonstruksjonsprosess" med den følge at selskapet stanset sine flygninger på dagen, både fra Røros og fra Ørland.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å få på plass en ordinær FOT-kontrakt fra 1. november 2022 med varighet til utløpsdatoen for de øvrige FOT-rutene i Sør-Norge og Nord-Norge, 31. mars 2024.