Koronaens inntog har gitt dystre spådommer om verre forhold for barn som allerede har det vanskelig hjemme. For barnevernet i Værnesregionen har pandemien ført til økt mengde bekymringsmeldinger.

Prøver å tilpasse seg en pandemi

- Vi har prøvd å tilpasse å oss å jobbe under en pandemi, samtidig som at vi har prøvd å ta vare på barn og unge, sier leder i Værnesregonen barneverntjeneste, Anniken Lund.

Hun tror og håper at de har nådd frem til de som trenger det. De tallene som de har rapportert viser en økning fra 2020 og frem til dagens dato. De ser det er en fordobling av bekymringsmeldinger i perioder.

- Vi får større grad henvendelser fra det private nå, sier Lund.

Ser et mønster

Ut i fra tallene til barnevernstjenesten er det en økning i henvendelser som omhandler vold i nære relasjoner, rus og psykisk helse. Det gjør at barnevernet også samarbeider mye med politiet.

- Disse områdene påvirker ofte hverandre. I de sakene som omhandler vold i nære relasjoner så anmeldes sakene til politiet, og det har vært en økning i anmeldelser fra oss det siste året, sier Lund.

Krevende arbeidssituasjon

Lund trekker frem en stor økning i akutthåndteringer i løpet av det siste året. Det er vanskelige situasjoner barnefamiliene må gjennom i slike situasjoner, og det preger også de ansatte i barneverntjenesten.

- Det gjør noe med de ansatte, og jeg må si de virkelig har stått på i denne perioden. Det medfører en stor slitasje på ansattegruppa og kan føre til mer fravær eller økt grad av tilretteleggingsplaner, sier hun.

- Vi har i perioder vært bekymret for mangel på ressurser til at vi skal klare å ivareta arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte, sier lederen i Værnesregionen barneverntjeneste.