Flytrafikktallene for februar måned er sluppet og Røros lufthavn øker mest i prosent av alle Avinors lufthavner.

Totalt 1484 passasjerer reiste over lufthavna i februar 2023, opp 96 prosent målt mot samme periode i fjor.

Vanskelig koronaperiode

Lufthavnsjef Gudbrand Rognes sier i en kommentar at pandemien har vært en turbulent periode for luftfarten og for Avinors lufthavn på Røros spesielt.

– Om en ser på tallene for februar 2020, er hele 900 passasjerer «borte». Ruteprogram og ettervirkninger av pandemien  er årsaker som løftes frem.

I februar satte Widerøe opp ekstra fly i fem dager under Rørosmartnan.

– Det ble godt mottatt av de reisende og det var svært mange blide mennesker å se under dette store og viktige arrangementet for regionen, sier Rognes.

Røros Lufthavn øker mest Foto: Gudbrand Rognes

Flere gladmeldinger

Onsdag formiddag ble det kjent at regjeringen reduserer prisene på en rekke flyruter i distriktene, de såkalte FOT-rutene fra 1. april 2024 med opptil 50 prosent.

Røros Lufthavn er en av disse rutene, der staten kjøper inn tjenestene for å sikre et tilbud.

Widerøe har doblet passasjertallene på Røros