Demensteamet i Holtålen kommune sammen med demensforeninga i Røros og Holtålen, arrangerer i høst kurs for pårørende.

Nå gjenstår det to kvelder og torsdag 3.november kommer Bente og Magne fra Trondheim som vil fortelle sin historie om det å få Alzheimer og tiden etter diagnosen. De to har fått Demensprisen for sin åpenhet om emnet.

16.november vil det bli fokus på de gode stundene, og hvordan en kan bruke musikk i hverdagen. Gruppa To Fruer og En Smekk kommer og både spiller og foredrar om dette. Nea Radio har fått en prat med demensteamet eller hukommelsesteamet som det heter, i Holtålen. Dette består av hjelpepleier Jorun Anita Kirkhus, ergoterapeut Anita Engan og sykepleier Ranveig Megård Aas: