I september reiste 1785 passasjerer via Røros lufthavn. Dette er en økning på 5,2 prosent målt mot samme periode i fjor.

For årets ni første måneder reiste det 15221 passasjerer via Røros, noe som er en oppgang på 1,1 prosent i forhold til 2015.

- Vi verdsetter vekst i passasjertallene, flere reisende er positivt for både lufthavn og region, sier lufthavnsjef Gudbrand Rognes i en pressemelding.

I september var regulariteten svært god med ingen kanselleringer. Punktligheten var også bedre enn Avinors mål.

Antallet flybevegelser viste en økning på hele 30,2 prosent, om en sammenligner september i år mot september i fjor, hovedsakelig takket være økt aktivitet hos Rørosfly AS.