Driftsjef Christopher Lunden er positivt overrasket etter torsdagens kommunestyremøte.

Nea Radio meldte tidligere denne uken at skisenteret i Tydal står i fare for å bli nedlagt.

Styreleder Jostein Hagen uttalte at det var forsøkt å finne en løsning på situasjonen, uten å lykkes. - Vi har prøvd å komme i kontakt med Tydal kommune for å se på eventuelle løsninger, enten i form av at kommunen overtar lånet i Selbu sparebank, kjøper grunnen eller at kommunen overtar aksjeselskapet for et ubetydelig beløp, men det gikk ikke, så nå er det siste alternativet dessverre en realite, sa styreleder Jostein Hagen.

Vil undersøke mulighetene for en løsning

Under torsdagens kommunestyremøte i Tydal ble saken tatt opp, og Børge Hansen gjentok at det ikke var noe alternativ for kommunen å overta styringen.

Den fungerende ordføreren understreket imidlertid at det ville være et stort tap for Tydal og omegn dersom skisenteret må nedlegges, og lovte at han vil kontakte ulike aktører for å se om det er mulig å finne en løsning.

- Det er ikke bare sterke meninger om dette, men også sterke følelser. Og det er klart at det vil være et stort tap dersom skisenteret legges ned. Det er imidlertid ikke en løsning at Tydal Kommune går inn som eneaktør.

Driftsjef ved Tydal Skisenter, Christopher A. Lunden, hadde ingen spesielle forventninger til møtet, men ble positivt overrasket over det han hørte:

Hør Børge Hansens oppsummering av møtet, der han også kommenterer saken om Tydal Skisenter: