Det er seint i fjellet i år, og reinen trekker ned for å finne beite.

For tida kan du treffe på rein både ved Fv30 mellom Rugldalen og Røros, Fv705 fra Løvøya i Tydal og over til Myrmoen samt ved Riastvegen.

Oppfordringa er derfor: Kjør forsiktig!