Senterpartiet i Tydal vil jobbe for at Tydal skal bestå som egen kommune. Partiet sier til utvidet eiendomsskatt og ja til gjenåpning av Idrettshuset.

- Kommunen har ikke det økonomiske handlingsrommet som kreves for å bygge og drifte et nytt kulturhus, skriver Tydal Senterparti i ei pressemelding foran høstens kommunevalg.

Av andre viktige saker nevner partiet lokal forvaltning av snøscooterløyper, bygging av boliger i Lundskogen og fortsatt støtte til den positive utviklinga i primærnæringene.