Kommunestyret i Selbu har siste møte før sommerferien. Møtet startert klokka 09 og sendes direkte på Nea Radio, også på nettradio.

De folkevalgte behandler idag blant annet bosetting av flyktninger og bygging av ny Mebond barnehage.

En av sakene som er omfattet med størst interesse er bygging av ny barnehage.

Skal ny barnehage bygges med fire eller seks avdelinger? Formannskapet gikk mot èn stemme inn for å utvide den nye barnehagen til seks avdelinger og dermed økte kostnaden med rundt 20 millioner kroner til totalt ca 42 millioner kroner.