Etter at Statens Vegvesen la om fylkesvei 30 gjennom Ålen sentrum i forbindelse med bygging av ny Lund Bru, så har besøkstallene til butikkene i sentrum gått ned.

Nå håper handelsnæringa med leder i Holtålen Næringsforening Per Grindstad i spissen at vegvesenet gjør som de har lovet og setter opp skilt.

Arbeidet med nybrua er ventet å vare til rundt 1. juli: