Konferansen Mennesker på vandring som skal arrangeres i Selbu etter påske begynner nå å fylles opp. Konferansen sammenligner vår tids største folkevandring, utvandringa til Amerika, med dagens folkevandring i Europa.

-Nå er det bare 15 plasser igjen, sier Inger Granby fra Granby Gård: