Ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen er overrasket over at forslaget fra Midtre Gauldal  dukker opp nå.

Mandag skrev Trønderbladet at lokalpolitikerne i Midtre Gauldal skal utrede Holtålen som mulig kommune å slå seg sammen med.

Kommunestyret behandler kommunereformen i kveld og det er skissert tre ulike løsninger. Et av dem er en sammenslåing av Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen - altså en Gauldal Kommune.

Refsethås sier at Midtre Gauldal var et alternativ tidlig i prosessen, men at dette ble utelukket da tilbakemeldingene fra nabokommunen var heller lunkne.