Bruttoledigheten i Trøndelag er ved utgangen av oktober 1,7 prosent, og av disse er 3 475 helt ledige og 774 i tiltak.

I tillegg er 1 561 personer registrert som delvis ledige.

Det siste året har ledigheten økt med 743 personer, tilsvarende 14,7 prosent. Sammenliknet med samme måned i fjor er det 642 flere helt ledige, 11 flere delvis ledige og 90 flere i arbeidsrettet tiltak.

Langtidsledigheten er på 21 prosent, som er ett prosentpoeng ned sammenliknet med oktober i fjor. Langtidsledige har vært helt uten jobb i seks måneder eller mer. I Trøndelag gjelder det 737 personer.

Øker i alle aldersgrupper

Antall helt ledige øker nå i alle aldersgrupper, og aller mest i aldersgruppen 40-49 år med 33 prosent. Her er økningen størst for menn.

Ledigheten øker minst for de som er 60 år og eldre, med en økning på 5 prosent. Andelen helt ledige er høyest blant menn i alderen 20-24 år og lavest blant kvinner i alderen 60 år og over.

Økning i ledigheten i bygg og anlegg

Med unntak av helse, pleie og omsorg, undervisning og akademiske yrker, er det en økning i antall helt ledige i alle yrkesgrupper.

Størst økning er det i yrkesgruppen bygg og anlegg, hvor det er 77 prosent flere helt ledige i år, sammenlignet med oktober i fjor.

Med unntak av gruppen som ikke har registrert noen yrkesbakgrunn, er også bygg og anlegg den yrkesgruppen som har registrert flest helt ledige ved utgangen av oktober med 402 personer.

– Vi ser en økning i ledigheten innen bygg og anlegg. Dette viser klart utfordringene i bransjen, som bunner i at dette er en konjunkturutsatt bransje. Det er blitt dyrere å bygge boliger og hytter, samtidig som folk har fått mindre å bruke på grunn av økte lånerenter og priser på mat og drivstoff. Tallene fra NAV er en viktig indikasjon på de pågående endringene i arbeidsmarkedet, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

Færre utlyste stillinger

I oktober ble det registrert 4 018 ledige stillinger i Trøndelag, og dette er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Størst prosentvis nedgang er det innenfor yrkesgruppene meglere og konsulenter, ledere , samt bygg og anlegg.

Med unntak av Leka, er det utlyst en eller flere stillinger i alle trønderske kommuner.

Ingen ledige i Tydal

Tydal har ved utgangen av oktober ingen ledige, og i Lierne er ledigheten 0.1 prosent. Sammen med Osen og Snåsa har de den laveste ledigheten av trønderkommunene i oktober.

I den andre enden av skalaen finner vi kystkommunene Leka og Nærøysund, med 2,5 prosent.