– Jenssen er en erfaren statsforvaltar i Trøndelag, som vi med dette gir en ny åremålsperiode. Jeg ønsker han lykke til videre i den viktige jobben, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i statsråd.

Nytt åremål er for perioden 2024-2029. Jenssen tiltrådte stillingen i 2018. Før dette var han folkevalgt på lokalt og nasjonalt nivå i flere år. Han har også vært kommunikasjonsdirektør i Arbeidstilsynet og jobbet som rådgiver og daglig leder i Røe Kommunikasjon.

Takknemlig for muligheten

– Sammen med kommunene og andre viktige aktører, bidrar statsforvalterens ansatte til at Trøndelag blir et stadig bedre sted å bo, vokse og virke for alle. Jeg er takknemlig for muligheten til fortsatt å være med på denne jobben sammen med kompetente og engasjerte kolleger, sier Frank Jenssen i en pressemelding.

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren bidrar til iverksetting av nasjonal politikk på vegne av flere departementer, direktorater og tilsyn, og er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Fagområdene handler blant annet om oppvekst og helse, landbruk og reindrift, natur og miljø, beredskap, kommuneøkonomi og vergemål.

Statsforvalteren i Trøndelag har ca. 260 ansatte, med kontorer i Steinkjer (hovedsete), Trondheim, Røros og Snåsa.