Tryg Forsikring

– Med koronarestriksjoner, nettsalg og Black Week blir det færre bilskader i år, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

– Det er lite som tyder på et høyt antall bulkeskader hittil denne uka, og jeg tror heller ikke Black Friday-salget vil utløse trafikkulykker i et antall vi pleier å se denne fredagen. I år har mange butikker spredt salget utover uka, det har vært økt fokus på nettsalg, og i tillegg er det innført kraftige begrensninger på grunn av smittefare rundt om. Da blir det neppe trafikkø og trengsel for å komme først inn døren fredag morgen, sier Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

2000 ulykker i fjor

Black Friday i fjor ble det registrert nær 2000 trafikkulykker til en estimert kostnad på vel 40 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Det var 573 ulykker med bulkeskader etter enten rygging eller påkjørsel av parkert kjøretøy. I 34 prosent av ulykkene var sjåføren mellom 35 og 50 år, og de fleste var menn. Høyest andel ulykker skjedde mellom klokken 12 og 13.

– Vi vil nok også i år se at antall skademeldinger stiger markant midt på dagen, da mange kjører ut i lunsjen for å shoppe. Så fortsetter antall ulykker frem til rundt klokken 18 da det begynner å flate ut med mindre antall. I fjor var det seks ulykker per minutt på det meste, mens i år tror vi altså at totalantallet går noe ned på grunn av koronasituasjonen, sier han. For hele Black Week ble det i fjor meldt inn over 10.167 bilskader til en kostnad på vel 220 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge for hele forsikringsbransjen.