Fylkesmannen i Trøndelag skriver i en pressemelding mandag at de siste dagene har utbruddet av koronaviruset økt i omfang, også her i Trøndelag.

Av den grunn har Fylkesmannen i dag satt ned en egen stab for å håndtere situasjonen. Staben ledes av fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Hva betyr det at det settes krisestab?

-Så langt er det vår helse- og omsorgsavdeling og vår beredskapsseksjon som har håndtert situasjonen. Nå går vi inn i en ny fase der det blir behov for ytterligere samordning. Det vi står overfor vil utfordre og belaste alle kommunale funksjoner i tiden som kommer. Det dordrer derfor tettere samordning, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Samler fylkesberedskapsrådet

Tirsdag 10.mars har fylkesmannen innkalt fylkesberedskapsrådet til gjensidig orienterings- og informasjonsmøte. Hensikten med møtet er blant annet å sikre god situasjonsforståelse blant rådets medlemmer, men også diskutere hvordan situasjonen bør håndteres i tiden som kommer.

I tillegg til møtet i fylkesberedskapsrådet planlegger Fylkesmannen også å invitere kommunedirektørene i fylket til fellesmøte denne uken. Dette henger sammen med at situasjonen kommer til å kreve tettere samhandling og samordning.