Overnattingsstedene i Trøndelag melder om 2.697.836 samlede kommersielle gjestedøgn fra januar til desember 2019, skriver Trøndelag Reiseliv i ei pressemelding. Utenlandske gjestedøgn økte med 2 prosent (+10.019) og norske med 0,8 prosent (+18.302). Dette gir en samlet vekst i kommersielle gjestedøgn på 1 prosent. - Året avslutter med glans, Trøndelag registrerer 16 prosent flere internasjonale gjestedøgn i desember, sier en fornøyd Petra Sestak, reiselivssjef for Trøndelag.

Sesongcamping

Korrigert for sesongcamping (campingvogn på fast kontrakt) er det en økning i det norske markedet på 2,4 prosent (ikke 0,8 prosent som skrevet over) og den totale veksten i regionen blir da på 2,3 prosent. Ser man på fordelingen mellom hotell og camping/hyttegrender så øker overnattinger på hotell, mens camping/hyttestatistikken går ned, noe som i stor grad skyldes sesongcamping med campingvogner på faste sesongkontrakter.

- I dag har kundene uendelige mange valg, tilgjengeliggjort gjennom en digital verden som åpner alle muligheter. Vi ser en stor endring hvor individuelle opplevelser blir mer viktig enn sted. Valgene blir nærmest en motpol til hverdagen, og interessen styrer valgene. Forbrukerne søker nye reisemål basert på hva de kan oppleve, noe vi antar kan være en av grunnene til at markedene også blir mer og mer fragmentert, og gjester fra flere land dukker opp i statistikken, sier Petra Sestak.

Utvikling over tid

Ser man på utviklingen over tid i Trøndelag så har samlet kommersiell overnatting gått opp i regionen fra 2.165.677 kommersielle overnattinger i 2010 til hele 2.697.836 i 2019. Ser vi bort fra 2013, 2017 og 2018 har det vært vekst i kommersielle overnattinger hvert år.

Flest nordmenn

Rundt 80 prosent av overnattingene i Trøndelag er foretatt av nordmenn. Det henger sammen med at mange næringsaktører satser på nærmarkedet gjennom hele året, og det sikrer Trøndelag stabilitet gjennom året. Kurs- og konferanse versus ferie- og fritid markedet Kurs- og konferanse har en nedgang i regionen på 6,4 prosent, mens ferie- og fritidsmarkedet vokser med 6,8 prosent.

Tyskland største utenlandske marked

Tyskland er fremdeles det største utenlandske marked i Trøndelag med 149.747 (+0,5prosent) samlede kommersielle overnattinger i 2019, etterfulgt fra Sverige (76.253/-6,3prosent), USA (49.513/+12,6 prosent), Nederland (30.185/+3,6 prosent) og Danmark (23.482/+19,5 prosent). Portugal dukker opp som nytt marked for Trøndelag med størst vekst (+6001/834 prosent).

Regionale forskjeller

Det er individuelle forskjeller i Trøndelag, noen har nedgang mens andre har stor økning i kommersielle gjestedøgn. Korrigerer vi for sesongcamping så er det kun to destinasjoner som har nedgang i kommersielle gjestedøgn, på begge destinasjoner er det utenlandsmarkedet som har sviktet.

Trondheims største utenlandsmarked er USA som også er det utenlandsmarkedet som vokser mest. Ferie- og fritidsmarkedet i Trondheim øker med 10,1 prosent, mens kurs- og konferanse går ned med 11,7 prosent.

Oppdal har hatt en stor nedgang fra utlandet, spesielt Tyskland som også er største utenlandsmarked. Hotellovernattinger har gått opp med over 12 prosent, mens camping og hyttegrender har hatt en stor nedgang.

Røros har hatt en nedgang i stort sett alle utenlandsmarkedet i 2019, utenom Litauen som har vokst litt.

Orkdalregionen har totalt sett en bra vekst fra utlandet, denne relaterer seg til en liten vekst fra mange land. Størst vekst fra USA, Sverige.

Fosen har hatt svært god vekst fra utlandet som vokser mer enn nordmenn både prosentuelt og i antall gjestedøgn. Både ferie- og fritidsmarkedet og kurs- og konferansemarkedet øker på Fosen.

Hitra/Frøya er den destinasjonen i Trøndelag som har en større andel av utenlandske tilreisende enn nordmenn, noe som nok relaterer seg til fisketurisme, samt yrkestrafikk relatert til oppdrettsnæringen. Tyskland er største utenlandske marked mens de har størst økning fra Portugal.

I Værnesregionen øker antall kommersielle gjestedøgn på hotellene, mens camping og hytte har en tilbakegang. Ferie- og fritidsmarkedet øker med 8,4 prosent, mens kurs- og konferanse går ned med -8,5 prosent. Økningen fra utenlandske gjester er størst fra Polen, mens største utenlandske marked er Sverige og Tyskland.

Namdalen har sitt største utenlandsmarked i Tyskland, som også er et av de markedene som øker mest sammen med Nederland. Antall hotellovernattinger i Namdalen går litt ned, mens camping og hyttegrender øker.

Innherred har en tilbakegang i overnattinger på hotell, men øker på hytte og camping. Korrigerer vi for sesongcamping, så har Innherred en total økning på 3,2 prosent siden sesongcamping har store utslag på Innherred. Sverige er det utenlandske markedet som går mest ned, mens Tyskland øker noe.

Foto: Espen Storhaug

Landet for øvrig

Ser man opp mot landet for øvrig, så øker samlede kommersielle overnattinger total med 4 prosent i 2019. Fjord-Norge øker med 8,4 prosent og Nord-Norge har en vekst på 4,6 prosent, mens Sørlandet har en nedgang på -3,9 prosent.

Airbnb i 2019

- Vi ser vi at flere og flere velger ulike overnattingsformer på en og samme reise. Mange kombinerer det å bo hos venner med hotell og leie gjennom Airbnb, noe som også påvirker overnattingsstatistikken, sier Sestak. I 2019 har over 301 000 romdøgn blitt solgt gjennom Airbnb i Trøndelag, en økning på 39,3 prosent fra 2018, og en omsetning på i overkant av 139 millioner kroner.

Trondheim, Værnes-regionen og Røros hadde flest solgte romdøgn i desember. Trondheim hadde en økning på 53,9 prosent, Værnes-regionen en økning på 66,7 prosent, mens Røros økte antall solgte romdøgn med 78 prosent fra samme måned i fjor. Orkdal-regionen, Innherred og Hitra-Frøya hadde den største prosentvise veksten i antall solgte romdøgn fra samme måned i fjor. Orkdal-regionen økte mest, og hadde med sine 1.771 solgte romdøgn en økning på 336,2 prosent.

16 prosent økning i desember

Året avslutter med glans, Trøndelag registrerer 16 prosent flere internasjonale gjestedøgn. De internasjonale overnattinger registreres i Trondheim (+1.420/+22,2 prosent) og Røros (+323/+124 prosent). Dette skyldes en økning i kommersielle overnattinger fra Tyskland, Sverige, Storbritannia og Nederland. Det er også en vekst i Airbnb-utleie i desember måned i Trøndelag. Det var over 29 000 solgte romdøgn i desember, en økning på 73.8 prosent fra desember i fjor.

- Trøndelag fylkeskommune prioriterer utvikling av opplevelsesbasert reiseliv og verdiskaping i sin strategi for Trøndelag og har gitt Trøndelag Reiseliv ansvar for helhetlig utvikling og profilering av regionen som opplevelsesdestinasjon mot 2030. Sammen med de trønderske destinasjonsselskapene, opplevelsesnæringene og det offentlige virkemiddelapparatet vil vi sikre en bærekraftig vekst, samt styrke markedsmulighetene for Trøndelag også fremover. Det er en spennende oppgave å bygge et konkurransedyktig Trøndelag steg for steg, sier Sestak.