Under en pressekonferanse torsdag, beskriver Midttun det at kommunene selv har måttet bestemme tiltakene for å takle Koronaviruset som krevende.

– Når nabokommuner tar forskjellige avgjørelser i en så ekstrem situasjon som den vi er inne i nå, skaper det uro og bekymring i befolkningen. Det er forståelig. Nå er heldigvis situasjonen avklart i den grad den kan være det, sier rådmannen.

– Vi er i en situasjon der informasjonen forandrer seg fra dag til dag. Det må vi bare forholde oss til og prøve å løse så godt som mulig.

Saken fortsetter under lydfila:

Ville stenge uansett

Fram til torsdag fulgte Malvik rådene fra Folkehelseinstituttet i samråd med Trondheim kommune og St. Olavs hospital.

– Vi hadde bestemt oss for å stenge skolene, selv før pressekonferansen med statsminister Solberg, sier Midttun.

– Men vi var nødt til å forsikre oss om at vi var klare til å ta konsekvensene av at mange barn skulle holdes hjemme fra skolen. Han forklarer at barnehager fremdeles skal holdes åpne for barn av foreldre som har kritiske roller i samfunnet. Også yngre barn i skolealder skal ha et tilbud, slik at foreldrene kan gå på jobb.

– Dette er mennesker som jobber i helsesektor, transport, brann, politi og lignende og det er avgjørende at disse nå får gjøre jobben sin, slik at samfunnet kan fungere og slik at helsevesenet kan ta i mot det vi vet vil bli et stort antall syke mennesker.

Saken fortsetter under bildet:

Støtter Sandvik: Før regjeringen kom med sine nye tiltak, gikk fylkesordfører Tore O. Sandvik sterkt ut mot det han kalte manglende styring. Rakel Trondal (SV), sitter i både formannskapet i Malvik og i fylkestinget og støtter Sandvik i beskrivelsen. Foto: Anne Gundersen

Godt forberedt

Kommunelege i Malvik, Realf Ording Helgesen, sier at Malvik er godt forberedt på det som kommer.

– Per nå har vi testet 30 personer i Malvik. To har fått positivt utslag på testen. Disse har blitt smittet i utlandet og vært i karantene siden de kom hjem. Han presiserer at disse to personene, to voksne menn, ikke har vært i kontakt med andre etter at de kom tilbake til Norge og at de følges opp av helsetjenesten.

I tillegg har kommunen opprettet et testsenter et et kommunalt bygg i Hommelvik sentrum.

– Her jobber godt trente medarbeidere med å utføre testene i svært sikre omgivelser. Ording Helgesen sier videre at kommunen også er godt forsynt med beskyttelsesutstyr.

– Vi har god tilgang på alt vi trenger, fra masker og beskyttende visir, til drakter og Antibac. Men det skal brukes fornuftig for at det skal vare. Kommunelegen føler seg også trygg på at St. Olavs Hospital er parat når det nå er uungåelig at det i en fase vil ble flere smittede og dermed også flere syke.

– Her har det blitt gjort store grep som har satt sykehuset i stand til å ta i mot pasientene som trenger det.

Unngår overbelastning

Ordfører i Malvik, Trond Hoseth, sier at tiltakene som nå settes inn skal være med å bremse smittespredningen, noe som gjør at vi må være forberedt på at dette kan ta tid.

– Vi regner med å være i fullt beredskap i minst et år sier han.

– Det høres lenge ut, men det er bra at det er slik. Dersom vi klarer å spre dette utover i tid, vil det minske belastningen på helsevesenet fra dag til dag. Det vil si at hver enkelt som blir syk av viruset vil få optimal behandling. Han vet imidlertid ikke hvor lenge unntakstilstanden vi nå er inne i vil vare.

– Det er helt umulig å si noe om hvor lang tid dette vil ta. Vi vet ikke hvor godt tiltakene kommer til å virke og det vil være opp til Folkehelseinstituttet og regjeringen å lempe på det som nå er satt i verk.