I en pressemelding onsdag ettermiddag opplyses det at det berammede kommunestyremøtet i Holtålen neste torsdag, avlyses. Nytt tidspunkt for gjennomføring blir avgjort etter påske.

Med bakgrunn i korona-situasjonen gjøres det fortløpende vurdering om møter i folkevalgte organer skal avholdes fysisk eller som fjernmøter. Om situasjonen tilsier at kommunestyremøte skal gjennomføres som fjernmøte vil det bli gjennomført opplæring i god tid før møtestart.

Røros kommune har allerede gjennomført formannskapsmøte som fjernmøte og i morgen torsdag vil det bli holdt kommunestyremøte på denne måten. Også flere andre kommuner har avholdt eller skal avholde politiske fjernmøter.