Kommuneoverlegen i Røros har søndag innført restriksjoner for studenter og elever som vil hjem til Røros.

De innskjerpede karantenereglene gjelder dersom du har oppholdt deg i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, eller kommer fra skoler som er stengt grunnet smittefare, skal du i hjemmekarantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem til Røros.

Helsepersonell og andre samfunnskritiske stillinger må også rette seg slik at de unngår å bli indirekte rammet av disse retningslinjene.

– Finn alternativ innlosjering til besøkende eller familiemedlemmer som kommer fra områder som utløser karantene. Vi viser til råd fra Folkehelseinstituttet, og ber om at folk holder seg i ro, og unngår unødvendige reiser, heter det i en melding fra kommuneoverlegen.

Kommunedirektør i Røros, Kjersti Forbord Jensås, sier til Nea Radio søndag at det vil bli satt ny krisestab kl 17 søndag ettermiddag der regjeringens vedtak lørdag, om grensestenging, vil være tema.

– Sverige har et helt annet regime med tanke på tiltak for å begrense smitte, sier hun.