Stortingsrepresentant Heidi Greni (SP) reagerer på at Fylkesmannen tirsdag mener ordningen om scooterløyver til hytteiere i Holtålen, er ulovlig.

– Det er totalt uforståelig. En 30 års praksis som har fungert godt og som Fylkesmannen ikke har hatt innvendinger mot, så skal han plutselig stikke kjepper i hjulene slik at vi ikke kommer oss på egen hytte? Det er helt helt uforståelig, sier hun og mener det ser ut som om at det skal gjøres vanskeligst mulig å få kjørt snøscooter, og igjen overkjøre lokaldemokratiske vedtak.

– Dette er vi nødt til å se på, for hvis det begynner å tolkes på denne måten, så må jeg ta det opp i Stortinget slik at vi får på plass stortingsflertallets vilje for jeg er sikker på at dette ikke er det stortingsflertallet har ment, sier Greni og mener dette er på tvers av det man gjør i andre kommuner.

Hun vil nå ta saken opp i Stortinget.

– Dette må vi ta opp med departementet, om de ikke klarer å utvise normalt skjønn slik de har gjort i 30 år tidligere. Ikke vet jeg om det er nye saksbehandlere som har ett mål for øye, å ødelegge mest mulig for utviklinga i lokalsamfunnet og ødelegge for at folk ikke skal bruke hyttene sine. I alle fall må vi sørge for at dette ikke blir praksis, sier hun og håper Holtålen kommune vil bestride Fylkesmannens henvendelse om uriktig anvendelse av lovverket, og ta det opp på høyere hold. Hør intervju med Greni her: