Formannskapet i Selbu har i dag fått orientering om kommuneregnskapet for 2017.

For tredje året på rad kan rådmannen legge fram svært solide tall. Regnskapet viser et totalt mindreforbruk på nesten 16 millioner kroner, eller et positivt netto driftsresultat på 4,7 prosent for 2017.

Med 4,7 prosent i netto driftsresultat ligger Selbu kommune vesentlig høyere enn det anbefalte minimum på 1,75 prosent.

Kommunens disposisjonsfond var ved utgangen av fjoråret på 38,9 millioner kroner og dermed 10 millioner høyere enn i perioden fra 2005. Det forutsettes da at hele mindreforbruket på 6,7 millioner kroner fra 2017 avsettes til disposisjonsfond.