Pressemelding fra Nav

– Det er gledelig å se at den positive utviklingen fortsetter. Vi er nå på nivå med mai og juni, hvor vi også hadde en rekordlav ledighet i Trøndelag. Og tilgangen på stillinger fortsetter å vokse. Dette tyder på et arbeidsmarked i god utvikling, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum, i ei pressemelding.

Antall arbeidsledige i Norge var totalt 61.531 personer ved utgangen av oktober. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med oktober 2017.

Nedgangen i Trøndelag fortsetter og i oktober er det 4.350 ledige, det er 255 færre ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 6 prosent. Ledigheten blant menn er på 1,9 prosent, mot 1,7 prosent hos kvinner.

– Det er 464 flere ledige menn enn kvinner. Vi ser at nedgangen nå er større blant menn enn kvinner og i oktober er nedgang i ledigheten størst i mannsdominerte yrker som bygg og anlegg, ingeniør- og ikt-fag og industrifag. Her er det 302 færre ledige enn på samme tid i fjor, sier Wigum.

Fokus på unge og innvandrere

Ungdomsledigheten i Trøndelag er på 2,3 prosent. I alt er 1.430 personer under 30 år uten arbeid. 33 prosent av de ledige i Trøndelag har innvandrerbakgrunn. Til sammen 1.430 personer.

– Med inkluderingsdugnaden håper vi å få flere arbeidsgivere på banen. Vi trenger flere arbeidsgivere som stiller opp slik at vi får ungdom under 30 år og innvandrere raskt ut i arbeid eller arbeidsrettede tiltak, sier Wigum.

Det er kun tre regioner i landet som har lavere ledighet i Norge; Sogn og Fjordane (1,3 %), Oppland (1,6 %) og Troms (1,5 %). Den aller laveste ledigheten finner vi innen undervisning og akademiske yrker hvor ledigheten er 0,7-0,9 prosent.

Høyest ledighet er det innen reiseliv og transport med 3,8 prosent ledighet.

Stort behov for helsearbeidere

Per 31. oktober var det 3.251 registrerte ledige stillinger i Trøndelag. Det tilsvarer en økning på 33 prosent endring fra i fjor. På landsbasis er det totalt 38.988 ledige stillinger.

- Det er spesielt mange ledige stillinger innen pleie og omsorg. På landsbasis er det 6.630 ledige stillinger i denne bransjen og vi opplever stor etterspørsel etter helse og omsorgsarbeidere også i Trøndelag, sier Wigum.

Ved utgangen av oktober var det 1.340 registrerte arbeidssøkere i Trøndelag. Det utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken og er 65 færre enn i fjor på samme tid. Det er kun Oslo og Rogaland som har flere arbeidssøkere i antall enn Trøndelag med hhv. 2488 og 1687 personer.

Totalt i Norge er det 47.930 personer som mottar dagpenger. Det er 9.722 færre enn i fjor, en nedgang på 17 prosent. Til sammen 1.350 personer var på arbeidsrettet tiltak i Trøndelag i oktober. Det utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken.