Jentene i Hommelvik AUF arrangerer Feministuka i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Hver dag blir Dagens Feminist kåret og mandag falt valget på Arbeiderpartipolitiker og mangeårig rektor ved Hommelvik skole, Liv Aksnes.

– Det er selvsagt en stor ære, sier Aksens, som har vært en sentral del av 8. mars-markeringen i Hommelvik i en årrekke.

– Men ikke minst er det fantastisk at vi har unge jenter i kommunen som engasjerer seg så sterkt i denne saken, mener hun.

Saken fortsetter under lydklippet

Fremdeles viktig

Har vi fremdeles behov for å markere 8. mars? Det er et spørsmål som dukker opp hvert eneste år.

–Ja, mener Liv Aksens på det sterkeste.

– Det er fremdeles et godt stykke igjen til at vi har full likestilling her hjemme, noe som blant annet reflekteres i forskjeller i lønn for menn og kviner, selv om stillingsbeskrivelsen er den samme. Når vi ser på likestillingen internasjonalt, er lerretet langt å bleke.

Heltid

I Malvik handler dagen blant annet om heltidskultur i kommunen.

– Vi har en framoverlent ordfører og administrasjon som jobber hardt for å gi som mange som mulig av de ansatte i kommunen fulltidsstilling. Hun forteller at abortspørsmålet også er blant parolene i Hommelvik på den internasjonale kvinnedagen.

– Ingen seier er vunnet for evig, det ser vi nå når vi har fått innstramminger i abortloven. Her må vi fortsette å kjempe, sier Liv Aksnes.