Før helga ble det signert en avtale mellom fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem og regiondirektør i Telenor Norge AS, Steinar Næss, som gjør at området Ålen Nord i Holtålen kommune får fibertilknytning.

- Det er en svært gledelig nyhet at dette nå endelig er formelt i orden, sier enhetsleder for næring og kultur i Holtålen kommune, Olve Morken.

Ferdig i løpet av 2020

En forutsetning for at dette skulle bli en realitet var at 70 prosent av husstandene i området hadde tegnet kontrakt på forhånd. - Sånn gikk det heldigvis, og nå har Telenor en frist på seg for å ferdigstillelse av prosjektet innen 31. desember 2020, sier Morken.

- Holtålen kommune har i lengre tid arbeidet med å bedre bredbåndsdekningen for blant annet husstander i området Ålen Nord som ikke oppfyller hastighetskravene til NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). Denne utbyggingen er også i tråd med vedtatt plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i kommunen, sier Morken og understreker at det nå settes fokus på nye utbyggingsområder i kommunen.

Anbudskonkurranse

Utbyggingsområdet var utlyst på anbud, og det var Telenor som vant anbudskonkurransen.

- Det er Trøndelag fylkeskommune som har stått for den formelle prosessen, sier Morken, som skryter av fylkeskommunen. - De har vært, og er fortsatt, en svært viktig samarbeidspartner for oss i arbeidet med utbygging av fiberbredbånd i kommunen, sier Morken, som kan opplyse om at de også bidrar med 300.000 kroner inn i dette prosjektet. Holtålen kommune har bevilget èn million kroner og abonnentene må betale en egenandel på nesten 5.000 kroner. Resten er det operatøren, Telenor, som står for.

Ikke for seint

Har du ennå ikke tegnet kontrakt, bør du gjøre det så snart som mulig. Når kobbernettet til Telenor fases ut etter hvert, så blir fiber det eneste alternativet i dette området.

- Samtidig er det viktig at en stiller opp for fellesskapet – tar en for «laget». Det er fortsatt viktig i dette prosjektet, men ikke minst blir dette like viktig i de fremtidige prosjektene som kommunen arbeider med, sier enhetsleder for næring og kultur i Holtålen kommune, Olve Morken.