Kravet om digitalisering i næringslivet er i en rivende utvikling. Nå har turen kommet for at Røros Handelsstand skal få kompetanseheving innenfor området og med seg som prosjektleder er Rørosregionen Næringshage ved Gard Erik Sandbakken.

Løfte digital forståelse

- Teknologiutviklingen går så raskt og alt blir digitalisert, så det handler om å løfte digital forståelse. Verktøy, virkemidler og hvordan vi skal ta dette i bruk er essensen i hva vi gjør i dette prosjektet. Viktige spørsmål som vi skal kartlegge er blant annet, hvordan klarer vi å effektivisere, kommunisere med andre på smartere måter og hvordan klarer vi å nå kundene våre igjennom digitalisering, sier Sandbakken.

Industri 4.0 Trøndelag

Prosjektet, Den levende byen, er en del av et større kompetanseprosjekt som heter Industri 4.0 Trøndelag. Det er Trøndelag fylkeskommune som står bak prosjektet og bistår med støtte til gjennomføringen. Utviklingen man nå er inne i omtales ofte som den fjerde industrielle revolusjonen (Industri 4.0), som kjennetegnes av en rekke nye teknologier og trender som endrer måten vi lever, arbeider, og forholder oss til hverandre på. Industri 4.0 Trøndelag handler om dette.

Styrke lokalhandelsnæring

På Røros ble handel valgt som fokusfelt. Bakgrunnen for dette er at handel er en veldig viktig næring som bidrar til en levende by og skaper mange små arbeidsplasser. Det er også et viktig bidrag for reiseliv og som en del av kulturen i byen. Det har i de siste årene vært mye støtte som har gått til utvikling av industri og lokalmat blant annet, så denne gangen har turen gått til å styrke den lokale handelsnæringen.

Digital Norway

Som første del av prosjektet har det nå vært to workshops med DigitalNorway på digital forståelse, om det enten har vært sosiale medier eller betalingsformidling. Bakgrunnen er at man skal få bedre forståelse av de digitale kommunikasjonskanalene for å lettere peke ut veien, sette seg mål, og utvikle nye digitalt baserte forretningsmodeller som gir økt konkurransekraft.

-Noen er veldig flinke og veldig frempå. Alle er på sosialemedier, men dette ønsker vi å løfte og løfte flere sammen slik at handelsstanden som helhet blir styrket, sier Sandbakken.

Forsterket konkurranse

Det er elleve handelsbedrifter fra Røros som deltar. Disse har selv gått inn med penger for å kunne delta på prosjektet og får nå muligheten til å få bedret sin kompetanse, men også vurdert hvor man har behov for digital kompetanseheving innenfor sin egen bedrift, men også som handelsstand.

- Man ser at konkurransen forsterkes og skillet vil gå mellom dem som er digitaliserte og de som ikke er det. Det er i realiteten en kamp om liv eller død. Særlig for regionens småbedrifter. Mange har kommet langt, mens andre taper terreng raskt, avslutter Gard Erik Sandbakken ved Rørosregionen Næringshage med.