Barneløftet er et prosjekt hvor et av målene er å bidra til at politikerne og administrasjonen får økt eierskap til kommunenes barnevern. I den forbindelse har prosjektet i nært samarbeid med ansatte i KS Trøndelag tilbudt og gjennomført temamøter om barnevern til folkevalgte i flere kommuner i Trøndelag.

Gode tjenester og oppvekstreform

Nå var turen kommet til Røros, Holtålen og Os. Og gjennom det tre timers lange møtet fikk politisk og administrativ ledelse informasjon, og ble bevisstgjort om kommunens og politikernes rolle, handlingsrom og ansvar knyttet til barnevernet.

Gjennom å få informasjon og kunnskap kan politikerne delta aktivt i utviklingen av kommunens tjenester for barn og unge. En felles ambisjon for kommunene kan være å stimulere til forebygging, samarbeid på tvers av tjenestene og nyskaping – noe som er nødvendig for å løse kommunenes fremtidige oppgaver for å nå målene som ligger i Oppvekstreformen.

Tilstandsrapport for barnevernet

Barne- og familiedepartementet er opptatt av å styrke den overordnede ledelsen av den kommunale barnevernstjenesten, og fra 1. januar 2021 har de derfor innført et krav om at kommunene skal legge frem en årlig tilstandsrapport for barnevernet. Under temamøte fikk formannskapene presentert årets tilstandsrapport, som peker på aktuelle utfordringer og muligheter.