I budsjettdebatten under kommunestyremøtet torsdag kveld sa gruppeleder i Arbeiderpartiet, Tore Børresen, at han fryktet at Holtålen var på vei inn på Robek igjen. Med dagens rammetilskudd på 1,3 prosent og lønns og prisvekst på 2,6 prosent så må det gjøres grep.

Han sa at det også kan gjøre ting som ikke koster penger og foreslo at Holtålen bør bli en JA kommune.

Det vil si at alle som tar kontakt med kommunen alltid blir møtt med positiv tilnærming.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.