Hvert år er det ny organisasjon og nytt tema for TV-aksjonen, hvor det norske folk bidrar med 3 sifret antall millioner for å hjelpe medmennesker landet og verden over. Leder for kommunekomitéen er varaordfører på Røros Christian Elgaaen som forteller at overskriften for årets innsamling er Sammen redder vi liv. – Her handler det om å kurere og å oppdage sykdom tidlig nok til at det kan redde liv, og befolkningen kan få det bedre.

Viktig bidrag I Norge er meslinger en barnesykdom, som holdes godt i sjakk ved hjelp av et godt vaksineprogram, men slik er det ikke i årets mål for TV-aksjonen. Meslinger er verdens mest smittsomme sykdom, og 13.5 millioner barn har mistet én eller begge foreldre til Aids, på toppen av det er 1 av 3 aidsrelaterte dødsfall på grunn av tuberkulose. En annen sykdom vi ikke plages mye av i Norge. Dette er bakgrunnen for at våre bidrag er viktig, forteller komitélederen.

Tv-aksjonen 2022 Foto: Jørgen Bakken

Kritikk TV-aksjonen får ofte kritikk for at penger forsvinner i administrasjon, til denne kritikken svarer varaordføreren: – TV-aksjonen er stort apparat som settes i sving år etter år, og selvfølgelig brukes litt ressurser til administrasjon og markedsføring, men tv-aksjonen er opptatt av så mye som mulig skal brukes til formålet. Han påpeker at i tillegg til innsamlingen, er informasjonen om formålet også viktig, slik at flere blir klar over hvor nødvendig det ér å bidra med hjelp og støtte.

Trenger 90 bøssebærere – Det er en todeling, vi har tradisjonelle bøssebærere på selve aksjonsdagen, da trenger vi circa 90 bøssebærer for å dekke hele kommunen og med lag og organisasjoner får vi til det, men du kan bli med via blimed.no, sier Elgaaen Han forteller også at du kan gi digital støtte, blant annet kommer det informasjon om vipps i løpet av høsten.

Årets TV-aksjon avholdes 23. oktober 2022.