NVEs varslingstjeneste varsom.no advarer nå mot flom i de indre delene av Trøndelag.

Det er varsel om flomfare på "gult nivå", skriver varsom.no torsdag.

FLOMVARSEL for indre Trøndelag, advarer NVE. "Gult nivå" gjelder fra Børgefjell til Tydal. Foto: Screenshot varsom.no/NVE

- Vannføringen ventes å holde seg på høyt nivå. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver, skriver nettstedet.

Fortsatt er det mye snø og godt skiføre i fjellet i Trøndelag. Litt avhengig av hvor fort snøsmeltinga går, så kan dette føre til flomfare enkelte steder.

- Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder som i kjellere, biler og campingvogner langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring, skriver varsom.no.

NVE følger utviklinga fra varslingsrommet for flom- og jordskredfare ved hovedkontoret i Oslo. Foto: NVE

Les mer på varsom.no