Vaino Rensberg

-Med økt antall sørsamiske barn i barnehagene, er det viktig at vi følger opp med støtte til sørsamisk pedagogisk materiell i barnehager, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Det er bevilget tilskudd til delprosjekt 1 og delprosjekt 2, hvor temaet er Gïjre jïh gïjregiesie – aktiviteter knyttet til vårsesongen og Giesie jïh tjaktjegiesie – aktiviteter knyttet til sommersesongen.

Mikkelsen, Mikkel Eskil Foto: Kenneth Hætta Sámediggi/Sametinget

Sansepakken skal gjenspeile hvordan samene forvalter naturen og bruker den som ressurs gjennom reindriftsåret.

Læremiddelet er temabasert og vil inneholde tekster, lydfiler, bilder/illustrasjoner, filmsnutter og konkreter. Sansepakken skal fremme muntlige aktiviteter og språkbruk. Læremiddelet dekker flere fagområder i rammeplanen og ulike aldere i barnehagen.

Bakgrunn for ideen med læremiddelet er behov og ønsker fra barnehager som arbeider med sørsamisk språk i Røros og Snåsa. Der det per i dag er stor mangel på pedagogisk materiale som er tilpasset sørsamisk språk og kultur.

-Vi ser det svært positivt at fagmiljøer og barnehager i det sørsamiske området har gått sammen for å utvikle pedagogisk materiell ut fra et sørsamisk perspektiv, sier Mikkel Eskil Mikkelsen.

Prosjektet er et samarbeid mellom to sørsamiske fagmiljøer ved Gielem nastedh og Aajege, hvor det også er etablert et samarbeid med Suaja maanagierte og Luvlege maanagierte avdeling Svaale.

-Lykke til med arbeidet, Sametingsrådet er glade for å kunne gi støtte til dette prosjektet, avslutter Mikkelsen.

Sametingsrådet bevilger midler til prosjektet over tilskuddsordningen Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell til barnehager.