Smittesituasjonen på Røros, og i resten av regionen, er fremdeles uavklart, skriver kommunen på sine nettsider.

Det er nå totalt 81 smittete, og det er daglige meldinger om nye smittede. Det pågår også et utbrudd i Trondheim og Melhus, som man antar har sammenheng med utbruddet i Fjellregionen.

Forlenget til 23. mai

Viruset er en britisk mutasjon, viser gensekvensering av virusprøver fra de smittede på Os og Tynset.

Røros fikk påvist sitt første smittetilfelle knyttet til utbruddet tirsdag 18. mai. Det ble også påvist en smittet på Os tirsdag, som jobber på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Smittesporing avdekket 33 nærkontakter på sykehjemmet.

Kommunen mener det fortsatt er viktig med kontaktreduserende tiltak, siden det gir en mulighet til å holde god oversikt over utbruddet. På et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag kveld ble det derfor bestemt at de lokale smitteverntiltakene forlenges til 23. mai klokka 12.00.

Vil skåne næringslivet

Årsaken til at kommunen har valgt en kortere forlengelse på forskriften enn de andre kommunene er på grunn av at Røros er mindre rammet. De ønsker derfor ikke å forlenge en forskrift lenger enn nødvendig for å unngå inngripende tiltak i befolkning og næringsliv.

- Dersom smittesituasjonen skulle tilsi det, vil vi på nytt vurdere om tiltakene skal forlenges, skriver de på kommunen sine nettsider.

Les mer om smittevernreglene i Røros kommune her: Midlertidig forskrift om smitteverntiltak