Kort oppsummert

  • Jernbaneforum Midt-Norge holdt sitt konstituerende møte etter Trøndelagsmøtet.

  • Guri Heggem er forumets nyvalgte leder, og Røros' varaordfører Christian Elgaaen ble medlem av arbeidsutvalget.

  • Forumet består av kommuner med jernbane og fylkestingspolitikere med samferdsel som område.

  • Hovedfokus er problemstillinger knyttet til jernbanestrekninger sør for Trondheim, inkludert utvikling og elektrifisering av Rørosbanen.

  • Jernbanen sees som et viktig verktøy for å oppnå klimamål og sikre gode kollektivtilbud.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Jernbaneforum Midt-Norge hadde fredag sitt konstituerende møte i etterkant av Trøndelagsmøtet.

Nyvalgt leder av forumet er Guri Heggem, og varaordfører fra Røros Christian Elgaaen (SV) ble med inn som fast medlem av arbeidsutvalget som skal forberede saker og legge til rette for innhold i møtene.

Røros er dermed godt representert i forumet.

Medlemmene i forumet er kommuner som har jernbane i tillegg til fylkestingspolitikerne som har samferdsel som sitt politikkområde. Guri Heggem er nestleder i hovedutvalg samferdsel.

– Det er fint å få en plass i arbeidsutvalget, her vil det selvfølgelig være naturlig for meg å løfte problemstillinger knyttet til jernbanestrekningene sør for Trondheim. Å jobbe videre for elektrifisering og utvikling av Rørosbanen er selvfølgelig en viktig del av dette, sier Christian Elgaaen i en pressemelding.

Heggem sier hun er glad for å få tillit til å lede dette forumet.

– Dette er en viktig arena for å få fram og løfte spørsmål og tema om jernbanen i fylket. Jernbane er et viktig verktøy for å få klimamålene samtidig som vi alle er opptatte av å ha gode kollektivtilbud i hele fylket, sier hun.

Hør intervju med Guri Heggem her: