Stortinget sa mandag blankt nei til finansminister Siv Jensens forslag om å utradere 288 kemnerkontorer med til sammen 1400 ansatte.

Det opplyser finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olav Syversen, til Adressa.no.

Dermed ser det mørkt ut med tanke på nye statlige arbeidsplasser på Røros.

Røros var et av stedene der kemnerfunksjonen var tenkt styrket i regeringsas reform av skatteoppkrevingen. I følge revidert nasjonalbudsjett ville dette medføre åtte nye årsverk.

Finansminister Siv Jensen foreslo dette for å få bedre kontroll med økonomisk kriminalitet.

Forslaget betydde færre kommunale kemnerkontor, men en styrking av enkelte - deriblant Røros. Beslutningen om å stanse skattereformen ble tatt i forbindelse med forliket om revidert budsjett, som regjeringspartiene H og Frp og støttepartiene KrF og Venstre presenterte på en pressekonferanse mandag.

Også Venstre går mot forslaget. Regjeringen mente en overføring av skatteoppkrevingen fra de kommunale kemnerne til 33 kontorer i regi av Skatteetaten ville spare staten for 360 millioner kroner i året.

Venstres nestleder Terje Breivik tviler på anslaget, og viser til at kemnerne i dag får inn 99,8 prosent av den skatten som skulle vært betalt.

- Det er tvilsomt om staten kunne gjort dette mer effektivt, sier Breivik til Adressa.no