Konflikt med ledelsen i Avinor fører til at lufthavnsjef Stig Moen ved Røros lufthavn trekker seg fra stillingen. Det skriver adressa.no.

Moens siste arbeidsdag blir etter alt å dømme førstkommende fredag, etter over ni år i stillingen.

Mandag orienterte lufthavnsjefen de 12 Avinor-ansatte ved Røros lufthavn om sin avgang.

Moen kan ikke gå i detalj om bakgrunnen for saken, men han sier at det over en periode har vært prinsipiell uenighet med Avinor om hvordan Røros lufthavn bør driftes for framtiden og at partene har prinsipelt  ulike syn på neon prosesser og måten ting blir løst på. På grunnlag av denne uenigheten har det i et par måneder pågått en prosess som nå endte med at lufthavnsjefen «har valgt å fratre».

De ansatte ved Røros lufthavn reagerer med vantro på nyheten om at lufthavnsjef Stig Moen velger å fratre stillingen denne uken.

- Vi er veldig overrasket over det som skjer. Utenom den informasjonen Stig Moen selv har gitt oss, har vi ikke fått vite noe om bakgrunnen for denne saken. Stig Moens plutselige fratreden skaper både usikkerhet og bekymring blant oss ansatte, skriver avisa.

Det er foreløpig ikke kjent hva den avtroppende lufthavnsjefen kommer til å gjøre videre, melder adressa.no.