I forrige uke kunne Nea Radio melde at Lierne i Nord-Trøndelag, som en av landets første kommuner, har klart å etablere snøskuterløyper, blant annet over til Sverige.

Holtålen holder fortsatt på med utredningsarbeid i dette spørsmålet, men ordfører Jan Håvard Refsethås sa til lokalradioen sist fredag at dette arbeidet snart er ferdig og at de første traséene i kommunen vil være en realitet neste vinter.

I Lierne er den lokale snøskuterklubben en viktig aktør med tanke på forvaltninga av løypetraséene og Refsethås oppfordret i intervjuet på Nea Radio Holtålen Snøskuterklubb å komme på banen for et lignende samarbeid i Holtålen.

Dette har klubben respondert på og arrangerer møte i Stentrøstuggu  allerede førstkommende onsdag klokken 19.00.  Der er målet å starte opp igjen snøskuterklubben, som ble etablert tidlig på 80-tallet. De siste årene har det ikke vært aktivitet klubben.