Ordføreren i Holtålen, Jan Håvard Refsethås, får i en fersk rapport fra Revisjon Fjell IKS kraftig kritikk for behandlingen av to saker om fradeling og konsesjon på eiendommen Grøtfætten i Haltdalen.

Revisor konkluderer med at ordførerens handlinger før behandling av sakene om Grøtfætten oppfattes som uetisk og bryter med kommunens egne etiske retningslinjer.

Begge sakene ble behandlet i formannskapet i juni i fjor. Radmannen hadde positiv innstilling og ordføreren ble vurdert inhabil. Daværende varaordfører Gudbrand Rognes foreslo og fikk flertall for avslag i saken om fradeling og krav om salg eller bosetting og drift i saken om konsesjon.

Her er reporter Nils Kåre Nesvold:

Det sa ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen. Vi hørte også  daglig leder i Revisjon Fjell IKS,  Svein Magne Evavold og leder i kontrollutvalget i Holtålen, Dag Knutsen.