Det  blir ingen Montessori-skole på Glåmos.

Tidligere denne uka var det møte mellom blant annet foreldre, FAU og kommuneledelse med rådmann og ordfører i spissen, om etablering av Røros Montessoriskole, på Glåmos.

Fredag var det pressekonferanse og der kunne Monika Goodwine fra Røros Montessoriskole si det ikke blir noe privatskole i denne omgang da ordfører og rådmann mer eller mindre garanterer for opprettholdelse av dagens skoletilbud:

Ordfører Hans Vintervold sier at "fredningen" i allefall gjelder så lenge elevtallet  holder seg høyt nok til at det er forsvarlig: