Selbu Næringsforum er kritisk til anbudsprosessen om bedriftshelsetjeneste.

Selbu Bedriftshelsetjeneste tapte anbudskonkurransen til fordel for et Trondheims-firma som nå får innpass i hele Værnesregionen.

Styreleder Eivind Aune og daglig leder Rolf Kulseth i Selbu Næringsforum beklager at fire arbeidsplasser nå kan gå tapt:

Rådmann Karsten Reitan i Selbu mener på sin side at Selbu kommune ikke hadde noe valg. Offentlige anbud blir det trolig mer av: