Onsdag ble det kjent at LHL-klinikkene Røros har fått en sjekk fra Gjensidigestiftelsen på 1. million kroner. Pengene skal gå til prosjektet "Bedre næring gir bedre læring" og skal brukes til to kostholdsprosjekter hvor målet er kompetanseoverføring mellom LHL-klinikkene Røros og elever i barne- og videregående skole.

Harald Engan er forsker ved klinikkene og sammen med kjøkkensjef Roger Gravseth var han torsdag ettermiddag innom Nea Radio for å snakke litt om hvordan gaven fra Gjensidigestiftelsen skal anvendes: