Mens Trondhjems Turistforening har hatt en liten oppgang i besøket denne sommeren (+ 5 prosent), ser interessen for å besøke den svenske delen av Sylarna ut til å vokse nærmest til himmels.

Så stor har interessen blitt, at den svenska turistforeningen (STF) nå trolig må vurdere begrensninger.

50.000 gjestenetter har STF hatt denne sesongen, forteller STF-sjef Niklass Përnerstedt: