Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) svarer endelig på hva som kommer til å skje med sikkerhet og beredskap når rikskanalene slukker sine FM-sendere neste år. Svaret er: ikke DAB. Det skriver lokalradio.no mandag.

Som kjent er FM-nettet i dag en del av beredskapen gjennom at tyfon-anleggene styres via RDS-delen på FM-senderne. Dette forsvinner neste år og mange har derfor lurt på hvordan dette skal løses.

DSB opplyser i en pressemelding at de har fått mange henvendelser om befolkningsvarsling etter 2017. Slik vil dette foregå i fremtiden:

- FM(RDS) nettet stenges i 2017 og tyfonanleggene bygges nå ut med Nødnett som ny signalbærer. Dette arbeidet er godt i gang, og utskiftingen av terminaler er planlagt startet denne høsten, opplyser DSB.

DSB forteller videre at de på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har utviklet operative kravspesifikasjoner for et Mobilbasert befolkningsvarslingssystem. Systemet skal gjøre det mulig å motta varsel om uønskede, potensielt farlige hendelser på mobiltelefonen.

Arbeidet gjøres i samarbeid med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Målsettingen er å sende ut en Request for Information (RFI) til markedet i løpet av kort tid. Et mobilbasert befolkningsvarslingssystem vil bli et supplement til dagens Tyfon sirenevarslingssystem.

I tillegg til disse to prosjektene er DSB involvert i arbeidet med å utvikle et pilotprosjekt for tekstbaserte nødmeldinger for døve og hørselshemmede, det såkalte Nødtekstprosjektet:

Ny bærer for Tyfonanleggene er et selvstendig prosjekt, og har ingen teknisk tilknytning med de øvrige to varslingsprosjektene.

DSB er glad for at befolkningsvarsling får så stor oppmerksomhet fra Regjeringen. Moderniserte varslingssystemer vil styrke vår evne til å gi en større del av befolkningen varsel ved store uønskede hendelser, sier DSBs direktør Cecilie Daae.

Nødnett er et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Med Nødnett får aktørene et robust, avlytningssikret kommunikasjonsnett med god dekning og talekvalitet.

Alle som skal bruke Nødnett må ha egne, godkjente Nødnettradioer. Disse settes opp slik at mange kan snakke sammen i talegrupper, der alle får de samme meldingene. Ingen andre enn de som er gitt tilgang til de enkelte talegruppene skal kunne høre hva som blir sagt.

Talegruppene kan settes sammen etter behov slik at politi, helse og brann kan jobbe sammen, eksempelvis ved en større ulykke. Radioene kan også sende og motta tekstmeldinger og brukes til å utveksle mindre datamengder.