I mange år har eierne av Sangerhuset på Røros levd med en mareritt. Nå er den over, takket vare penger fra UNI-stiftelsen.

Snøras og is fra taket på Sangerhuset har knust biler parkert i gata ved det grønne store huset i Bergmannsgata på Røros vinterstid. Heldigvis er ingen personer skadd. Nå har Sangerhuset fått 300. 000 kroner fra stiftelsen UNI.

- I mange år har vi søkt mange stiftelser om penger for å kunne plassere snøfangere på deler av huset som trenger det, og endelig har vårt ønske gått i oppfyllelse, sier Ivar Brokhaug fra Røros Sangforening som er en av deleierne i huset:

Fakta om Sangerhuset:

- Bygningen ble oppført for Røros Sangforening i 1907 og tomten var stilt til disposisjon av Røros Kobberverk.

- Bygningen har beholdt sitt opprinnelige utseende, bortsett fra noen små endringer.

- Bygningen er i Sveitserstil, en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920.

- Mange av husene på Røros endret utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877. Jernbanestasjonene var alle i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros.

- I dag er kun Sangerhuset igjen som et eksempel på Sveitserstilen på Røros. (Kilde: Bergstaden.org)

Fakta om UNI-stiftelsen:

- Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn.

- Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner