Kort oppsummert

  • Ungdomsrådet i Holtålen bygger en diskgolfbane for å gjøre kommunen mer attraktiv for ungdom.

  • Banen vil være lokalisert på Ålen Skisenter og bestå av 18 kurver, byggearbeidet starter etter skisesongen.

  • Prosjektet koster om lag 500.000 kroner, delvis finansiert gjennom sponsing av kurvene.

  • Enkelte kurver er fortsatt tilgjengelige for sponsing, og banen forventes åpnet den 1. juli.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Ungdomsrådet i Holtålen hadde i fjor en workshop der de diskuterte ulike aktiviteter som skulle gjøre kommunen mer attraktiv for ungdommen.

En av aktivitetene som mange trakk frem var diskgolfbane.

– Derfor fant vi ut at dette var et prosjekt vi måtte jobbe mer med og nå holder vi på å bygge ei bane, sier Borghild Osøien-Forodden, et av medlemmene i ungdomsrådet.

18 kurver

Planen er å bygge et diskgolfanlegg med 18 kurver og etter å ha vurdert flere alternativer plasseringer av anlegget, så falt valget på Ålen Skisenter.

Så snart skisesongen er over så starter dugnadsjobben med å tilrettelegge banen.

Leder i ungdomsrådet, Jens Olav Magnussen , sier de har fått god hjelp og råd fra Glåmos, som har stor suksess med sitt anlegg.

– De har en bra bane der så hjelp og veiledning fra dem er bra, sier han.

Halv million

Prosjektet har en prislapp på omlag 500.000 kroner og deler av finansieringen foregår ved sponsing av de 18 kurvene.

Dette går ut på at virksomheter kan «kjøpe» sin egen kurv som da blir satt opp med bedriftens logo.

Ennå er noen kurver ledige, så rådet oppfordrer bedrifter, lag og foreninger og andre som vil være med å sponse, om å ta kontakt.

Går alt etter planen, er anlegget klart for åpning 1. juli.

Hør intervju med Jens Olav Magnussen og Borghild Osøien-Forodden her: